Kik vagyunk?

Tudjon meg többet rólunk!

Hitvallásunk, hogy a jogi útvesztőkben az ügyfelek számára közérthető módon adjunk tanácsot. Fő célunk, hogy, az ügyfél igényeinek minél szélesebb körű feltárása után megtaláljuk az egyedi, személyre szabott megoldásokat. Egymás munkáját mindenki szakértői területei szerint támogatja, ezzel is hozzájárulva a teljes körű szolgáltatás nyújtáshoz.

Munkák során kiemelten fontosnak tartjuk, hogy ügyfeleinkkel szorosan együttműködve, számukra is áttekinthető módon találjuk meg ügyükben a legoptimálisabb megoldást. Ügyvédi társulásunk egyesíti magában a saját területükön szakértő kollégák együttműködését és az ügyfélközpontú, hatékony ügymenetet.

Kiemelt szakterületeink közé tartozik a munkajog, a családjog, bányajog, ingatlan és társasági jogi kérdések, valamint az egyéb polgári jogi megállapodások, társasházakkal kapcsolatos teljes körű jogi szolgáltatások.

Tudjon meg többet rólunk!

Hitvallásunk, hogy a jogi útvesztőkben az ügyfelek számára közérthető módon adjunk tanácsot. Fő célunk, hogy, az ügyfél igényeinek minél szélesebb körű feltárása után megtaláljuk az egyedi, személyre szabott megoldásokat. Egymás munkáját mindenki szakértői területei szerint támogatja, ezzel is hozzájárulva a teljes körű szolgáltatás nyújtáshoz.

Munkák során kiemelten fontosnak tartjuk, hogy ügyfeleinkkel szorosan együttműködve, számukra is áttekinthető módon találjuk meg ügyükben a legoptimálisabb megoldást. Ügyvédi társulásunk egyesíti magában a saját területükön szakértő kollégák együttműködését és az ügyfélközpontú, hatékony ügymenetet.

Kiemelt szakterületeink közé tartozik a munkajog, a családjog, bányajog, ingatlan és társasági jogi kérdések, valamint az egyéb polgári jogi megállapodások, társasházakkal kapcsolatos teljes körű jogi szolgáltatások.

DR. S. Soós Péter

Jogi diplomámat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szereztem. Az egyetemi éveim alatt eldöntöttem, hogy az ügyvédi pályát szeretném választani, így már tanulmányaim mellett, ügyvédi irodában helyezkedtem el gyakornokként.

Ügyvédjelölti éveim alatt volt lehetőségem megismerni nagy létszámú, multinacionális ügyvédi iroda és kisebb, családiasabb légkörű ügyvédi iroda működését is. Ezen időszak alatt az orvosi jogban, a társasági jogban, az ingatlanjogban, illetve a családjogban szereztem mélyebb ismereteket. Az ingatlanjoghoz kapcsolódó szaktudásom bővítése érdekében 2015-ben társasházkezelői, míg 2019-ben pedig ingatlanközvetítői OKJ-s szakképesítést szereztem.

Jogi szakvizsgám megszerzését követően, 2016 óta egyéni ügyvédként dolgozom, 2020 óta vagyok tagja a Soós- Szarka-Vörös Ügyvédi Társulásnak.

DR. Szarka Ádám

Határozott célom volt, hogy a jogászi pályán belül az ügyvédi hivatást fogom választani, ezért már az egyetem alatt is sok időt fordítottam a gyakorlati ismeretek elsajátítására ügyvédi irodáknál. Ügyvédjelölti, majd szakvizsga utáni éveimet egy nemzetközi irodában töltöttem, ahol 2017-ben engem választottak az év alkalmazott ügyvédjének.

Munkám során elsődleges a stratégiai gondolkodás, aminek feltétele az ügy teljeskörű feltárása, jogi elemzése. Megbízómmal folyamatosan egyeztetve, a cél elérése érdekében lelkiismeretesen képviselem ügyfeleim érdekeit.

Ügyfeleim rendelkezésére állok a klasszikus ügyvédi területeken: ingatlanjog, agrárjog, társasági és cégjog, valamint a különböző peres és nemperes eljárásokban.

Speciális szakterületeim: bányajog, kisajátítás eljárások, övezeti átsorolásból eredő korlátozási kártalanítási ügyek.

DR. Vörös Balázs

Szakmai érdeklődésem az ingatlanjog (2020-ban az OKJ-s ingatlanközvetítői képesítést is megszereztem), a társasági jog, a munkajog (2016-ban a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szervezett munkajogi szakjogász mesterképzést is eredményesen elvégeztem), az agrárjog, illetve a polgári jog területére terjed ki, de nem rettenek meg semmi olyan jogi feladat elvégzésétől sem, amely az imént felsorolt jogterületek egyikbe sem sorolható be.

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy olyan ügyekben is vállalom ügyfeleim képviseletét, amely jogi területeken nem rendelkezem kellő ismerettel vagy tapasztalattal.

Azt vallom ugyanis, hogy bármilyen üggyel kapcsolatban keresnek is meg az ügyfeleim, a megfelelő kommunikáció, a gondos és egyben alapos előzetes tényfeltárás, ezáltal az ügy legapróbb részleteinek a megismerése, valamint a folyamatos kapcsolattartással eredményes együttműködés (együttgondolkodás) alakítható ki ügyvéd és ügyfél között, amely meghozza a kívánt eredményt, mindkettőnk legnagyobb megelégedésére.

Szakterületeink

Ezekben az ügyekben bátran keressen meg minket!

Családjog

- Házasság felbontása
- Házassági vagyonjog rendezése
- Házassági vagyonjogi szerződések elkészítése
- Gyermekelhelyezés/szülői felügyeleti jog rendezése
- Gyermektartásdíjjal kapcsolatos eljárások (mértékének megváltoztatása)
- Gyermek jogellenes külföldre vitelével kapcsolatos ügyek
- Élettársi kapcsolatok

Társasházi ügyek

- Alapító okirat (alapszabály) elkészítése, módosítása
- Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) elkészítése, módosítása
- Közös költséggel kapcsolatos követeléskezelés
- Egyéb szerződéses partnerekkel szembeni követeléskezelés
- Társasház peres képviselete
- Társasházkezelők peres és peren kívüli ügyeinek jogi képviselete

Ingatlanjog

- Adásvételi, ajándékozási, csere, használati szerződések elkészítése, véleményezése
- Bérleti szerződések elkészítése, véleményezése
- Telekalakítási, telekmegosztási, telekhatárrendezési eljárások lebonyolítása
- Jelzálogszerződés szerkesztése
- Haszonélvezeti jog, egyéb szolgalmi jog alapítása
- Birtokvédelmi eljárások során jogi képviselet
- Végrehajtási eljárásokban jogi képviselet
- Ingatlanjogi peres eljárások vitele
- Közös tulajdon létrehozása és megszüntetése

Öröklési jog

- Végrendelet elkészítése
- Hagyatéki osztályos egyezségi megállapodás elkészítése
- Jogi képviselet hagyatéki eljárásban
- Tartási, életjáradéki és öröklési szerződés elkészítése

Követeléskezelés

- Fizetési felszólítás elkészítése
- Fizetési meghagyásos eljárás (FMH) megindítása
- Végrehajtási eljárás (VH) megindítása
- Felszámolási eljárás megindítása és jogi képviselet ellátása

Kisajátítás

- jogi képviselet kisajátítást kérői vagy tulajdonosi oldalon
- kisajátítási eljárás megindítása
- képviselet a kisajátítási hatósági eljárásban
- képviselet a peres eljárás során
- kisajátítást követő járulékos igények

Bányajog

- bányászati tevékenységhez szükséges engedélyek
- területi igény biztosítása
- bányászati célú kisajátítás
- bányaszolgalmi jog alapítása
- termőföldekkel kapcsolatos speciális engedélyek, szerződések
- bányászati tevékenységhez kapcsolódó szerződések
- bányászati jog adásvétel
- bányászati jog átvilágítás
- képviselet a hatósági eljárásokban

Peres képviselet

- teljes körű jogi képviselet polgári perben
- teljes körű jogi képviselet munkaügyi perben
- teljes körű jogi képviselet közigazgatási perben
- keresetlevél elkészítése
- peres beadványok készítése
- peren kívüli egyeztetések lebonyolítása
- képviselet peren kívüli egyezségkötések során

Agrárjog

- Földtulajdon átruházására vonatkozó adásvételi szerződések elkészítése
- Haszonbérleti szerződések elkészítése
- Peres eljárásában képviselet (közigazgatási határozat felülvizsgálata, támogatási kérelem elutasításával kapcsolatos fellebbezés, stb.)
- Ingatlan átminősítési eljárásban történő képviselet
- Felvásárlási, vállalkozási, megbízási szerződések készítése, véleményezése

Munkajog

- Munkáltatói és munkavállalói oldalon is egyaránt ellátunk képviseletet
- Munkaügyi átvilágítás
- Munkaszerződések elkészítése, véleményezése
- Munkajogi tanácsadás munkaviszony megszüntetését megelőzően
- Munkáltatói és munkavállalói felmondások, közös megegyezések előkészítése
- Munkajogi tanácsadás munkaviszony megszüntetését megelőzően
- Munkáltató személyében bekövetkező változások koordinálása, az ehhez szükséges okiratok előkészítése
- Munkahelyi adatvédelmi kérdések rendezése
- Munkaügyi szabályzatok, utasítások, kollektív szerződések előkészítése, véleményezése
- Munkahelyi balesettel kapcsolatos tanácsadás, képviselet hatósági és peres eljárásban
- Peres képviselet munkaügyi perekben, hatósági eljárásban, Egyenlő Bánásmód Hatósága előtti eljárásban

Agrárjog

 • Földtulajdon átruházására vonatkozó adásvételi szerződések elkészítése
 • Haszonbérleti szerződések elkészítése
 • Peres eljárásában képviselet (közigazgatási határozat felülvizsgálata, támogatási kérelem elutasításával kapcsolatos fellebbezés, stb.)
 • Ingatlan átminősítési eljárásban történő képviselet
 • Felvásárlási, vállalkozási, megbízási szerződések készítése, véleményezése

Bányajog

 • Bányászati tevékenységhez szükséges engedélyek
 • Területi igény biztosítása
 • Bányászati célú kisajátítás
 • Bányaszolgalmi jog alapítása
 • Termőföldekkel kapcsolatos speciális engedélyek, szerződések
 • Bányászati tevékenységhez kapcsolódó szerződések
 • Bányászati jog adásvétel
 • Bányászati jog átvilágítás
 • Képviselet a hatósági eljárásokban

Családjog

 • Házasság felbontása
 • Házassági vagyonjog rendezése
 • Házassági vagyonjogi szerződések elkészítése
 • Gyermekelhelyezés/szülői felügyeleti jog rendezése
 • Gyermektartásdíjjal kapcsolatos eljárások (mértékének megváltoztatása)
 • Gyermek jogellenes külföldre vitelével kapcsolatos ügyek
 • Élettársi kapcsolatok

Ingatlanjog

 • Adásvételi, ajándékozási, csere, használati szerződések elkészítése, véleményezése
 • Bérleti szerződések elkészítése, véleményezése
 • Telekalakítási, telekmegosztási, telekhatárrendezési eljárások lebonyolítása
 • Jelzálogszerződés szerkesztése
 • Haszonélvezeti jog, egyéb szolgalmi jog alapítása
 • Birtokvédelmi eljárások során jogi képviselet
 • Végrehajtási eljárásokban jogi képviselet
 • Ingatlanjogi peres eljárások vitele
 • Közös tulajdon létrehozása és megszüntetése

Kisajátítás

 • Jogi képviselet kisajátítást kérői vagy tulajdonosi oldalon
 • Kisajátítási eljárás megindítása
 • Képviselet a kisajátítási hatósági eljárásban
 • Képviselet a peres eljárás során
 • Kisajátítást követő járulékos igények

Követeléskezelés

 • Fizetési felszólítás elkészítése
 • Fizetési meghagyásos eljárás (FMH) megindítása
 • Végrehajtási eljárás (VH) megindítása
 • Felszámolási eljárás megindítása és jogi képviselet ellátása

Munkajog

 • Munkáltatói és munkavállalói oldalon is egyaránt ellátunk képviseletet
 • Munkaügyi átvilágítás
 • Munkaszerződések elkészítése, véleményezése
 • Munkajogi tanácsadás munkaviszony megszüntetését megelőzően
 • Munkáltatói és munkavállalói felmondások, közös megegyezések előkészítése
 • Munkajogi tanácsadás munkaviszony megszüntetését megelőzően
 • Munkáltató személyében bekövetkező változások koordinálása, az ehhez szükséges okiratok előkészítése
 • Munkahelyi adatvédelmi kérdések rendezése
 • Munkaügyi szabályzatok, utasítások, kollektív szerződések előkészítése, véleményezése
 • Munkahelyi balesettel kapcsolatos tanácsadás, képviselet hatósági és peres eljárásban
 • Peres képviselet munkaügyi perekben, hatósági eljárásban, Egyenlő Bánásmód Hatósága előtti eljárásban

Öröklési jog

 • Végrendelet elkészítése
 • Hagyatéki osztályos egyezségi megállapodás elkészítése
 • Jogi képviselet hagyatéki eljárásban
 • Tartási, életjáradéki és öröklési szerződés elkészítése

Peres képviselet

 • Teljes körű jogi képviselet polgári perben
 • Teljes körű jogi képviselet munkaügyi perben
 • Teljes körű jogi képviselet közigazgatási perben
 • Keresetlevél elkészítése
 • Peres beadványok készítése
 • Peren kívüli egyeztetések lebonyolítása
 • Képviselet peren kívüli egyezségkötések során

Társasházi ügyek

 • Alapító okirat (alapszabály) elkészítése, módosítása
 • Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) elkészítése, módosítása
 • Közös költséggel kapcsolatos követeléskezelés
 • Egyéb szerződéses partnerekkel szembeni követeléskezelés
 • Társasház peres képviselete
 • Társasházkezelők peres és peren kívüli ügyeinek jogi képviselete

Elérhetőségeink

Lépjen velünk kapcsolatba, hogy személyesen egyeztethessünk!

Címünk:
1055 Budapest Markó utca 7. 6./6.
Email címünk:
iroda@sszv.hu

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram